De vliegher dian 27-12-61

Beeld wat is beeld?

Het echte beeld boeit mij niet het abstracte ontdekken in alles rondom mij 

dat is  de vrijheid die ik wil ontdekken en zien en tonen.

devliegherdian@hotmail.com