Opleiding: schilderkunst van 2000 tot 2008 academie Beeld Sint-Niklaas

Opleiding: tekenkunst van 2009 tot 2017 academie Beeld Sint-Niklaas 

Opleiding: grafiek van 2019 tot nu  academie Beeld Sint-Niklaas 

Prijs Legaat Hulstaert 2023